Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học 2019 - 2020


Tác giả: Đào Thị Quyên
Nguồn: ảnh