Sinh nhật đoàn viên công đoàn. Trường MN Đông Hợp


Tác giả: Đào Thị Quyên
Nguồn: Thư viện ảnh